De Lionsclub Deventer heeft ten behoeve van de renovatie van een van de mooiste draaiorgels een bedrag geschonken van €9000.

Het draaiorgel De Turk is gebouw in 1908 in Parijs in de beroemde draaiorgelfabriek van de firma Limonaire. De bekende orgelman Lo Galjé te Amsterdam was de eerste gebruiker.
De naam "De Turk" heeft het orgel te danken aan de kapelmeester op het orgel. Die zag er uit als een turk. Dit beeld is tijdens latere verbouwingen van het orgel verdwenen; de naam is gebleven.
Het orgel heeft in vele landen van Europa meerdere concoursen gewonnen.
Sinds 1961 speelt het orgel in Deventer waar de heer van der Bel het met veel plezier exploiteerde. Toen deze orgeldraaier met pensioen ging en het orgel verloren dreigde te gaan voor Deventer is het gekocht door de daartoe opgerichte stichting.
Mede door de bijdrage van de Lionsclub blijft het in Deventer mogelijk wekelijks van vrolijke orgelklanken te genieten. De laatste €3000 werd op 2 februari 2008 overhandigd aan de voorzitter van de stichting.