Wat zijn voor de Lions Club Deventer "goede doelen"?
Wij ondersteunen individuen, organisaties, hulpdiensten en stichtingen die voorzien in een plaatselijke behoefte of plaatsoverschrijdende behoefte van maatschappelijk of humanitair belang. Deze doelen kunnen worden aangedragen door de leden zelf, maar ook kan een aanvraag worden ingediend door ingezetenen van onze gemeenten, die bij zo'n project betrokken zijn. We hebben een voorkeur voor projecten met een vernieuwend karakter, en er moet uitzicht zijn op een structurele verbetering of financiering.
Er zijn dus zeker projecten die hier niet voor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld projecten die in een vergevorderd stadium van realisatie verkeren, waar sprake is van een "bodemloze put" situatie, projecten waarvoor structurele steun nodig is, waarbij sprake is van het bijdragen aan exploitatiekosten of projecten die door derden reeds kunnen worden verwezenlijkt. Tevens mogen de projecten geen politieke of commerciële doelstelling dragen. Tenslotte mag de organisatie die de ondersteuning aanvraagt geen onderscheid maken naar levensbeschouwing, ras, geaardheid etc.
De wijze, waarop wij een project ondersteunen is per geval verschillend; er kan sprake zijn van het "adopteren" van een deeltaak, het opzetten van een (deel van de) hulpverlening, het organiseren van hulp, het bieden van tijd of menskracht waar nodig of financieringen.

Hoe vraagt u ondersteuning voor uw "goede doel"?
Een aanvraag dient in elk geval voorzien te zijn van een begroting van het gehele project en een specificatie van de gewenste ondersteuning. Bovendien dient de aanvraag voorzien te zijn van een goede motivatie waarom uw project zich onderscheid van andere projecten.Bij het indienen van een aanvraag dient er rekening mee gehouden te worden dat een behandeling minimaal twee maanden in beslag neemt voordat er toekenning of afwijzing gegeven wordt.

Kort samengevat zijn de criteria waaraan Sponsoring moet voldoen:
*    Het project moet duidelijk omschreven zijn, inclusief begroting en tijdsplanning.
*    Het project moet bij voorkeur binnen enkele jaren zijn gerealiseerd.
*    Bij voorkeur moet het project binnen de regio Deventer liggen.
*    Het project moet na realisering “zichtbaar” zijn (dus niet ter dekking van exploitatietekorten).
*    Het project moet eenmalig zijn.
*    De sponsoring door de Deventer Lionsclub moet een belangrijke bijdrage leveren aan de totale kosten (ter oriëntatie: meer dan 50% van het benodigde bedrag).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via Deventer@Lions.nl